Навчально-методичні матеріали

Мазуренко В. В., Махней О. В. Теорія автоматичного керування: лабораторний практикум з навчальної дисципліни зміст

Мазуренко В.В., Дмитришин М.I., Василишин П.Б. Структурно-процедурне
програмування з Python: Лабораторний практикум зміст

Мазуренко В.В., Дмитришин М.I., Василишин П.Б. Об’єктно–орiєнтоване
програмування з Python: Лабораторний практикум зміст

Мазуренко В. В. Методи оптимiзацiї та дослiдження операцiй. Ч. 1. Лiнiйне i дискретне програмування зміст

Махней О.В. Практикум з математичного моделювання зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння (для студентів спеціальностей Математика, Прикладна математика) зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння (для студентів спеціальностей Комп’ютерні науки, Інформаційні системи та технології, Середня освіта (математика, інформатика)) 3 видання зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння 3 видання (для студентів спеціальностей Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали, Середня освіта (фізика)) зміст

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння 2 видання зміст     видавництво

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння 1 видання

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння 2 видання зміст      видавництво

Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння 1 видання

Гой Т. П., Махней О. В. Практикум з диференціальних рівнянь. Частина 1 зміст

Гой Т. П., Махней О. В., Негрич М. П., Симотюк М. М. Практикум з диференціальних рівнянь. Частина 2 зміст

Гой Т. П., Копач М. І., Федак І. В. Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь

Махней О.В. Лабораторний практикум з системного програмування зміст

Махней О.В. Практикум з LaTeX

Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS

Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS. Частина 1. Вид. 2

Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS. Частина 2

Махней О. В. Лабораторний практикум з математичного програмного забезпечення

Махней О. В., Гой Т. П. Математичне забезпечення автоматизації прикладних досліджень зміст

Махней О. В. Математичне моделювання зміст

Федак І. В., Гой Т. П. Лінійні інтегральні рівняння

Тривіум зі спецкурсу “Нелінійні диференціальні рівняння” для груп М-5, ММ-5