Дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”, освітній рівень – бакалавр

1 курс

Види спорту

Фізична культура

2 курс

Комп’ютерна графіка

Операційні системи

Web-програмування

3 курс

Модульне програмування

Наукові обчислення в Python

Прикладне програмування

Системи комп’ютерної математики

Функційне програмування (Haskell)

Функційне програмування (Lisp)

4 курс

Аналіз і візуалізація даних з R

Видавнича система LaTeX

Візуальне програмування з Tkinter

Динамічне моделювання

Диференціальні моделі

Комп’ютерний інструментарій математичного моделювання

Методи машинного навчання

Операційне числення

Прикладне статистичне моделювання

Рівняння математичної фізики першого порядку