Дисципліни вільного вибору студентів освітньої програми “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”, освітній рівень – бакалавр

1 курс

Види спорту

Фізична культура

2 курс

Операційні системи

Web-програмування

Архітектура комп’ютерів і мереж

Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка

Формальні алгоритмічні моделі

3 курс

Видавнича система LaTeX

Економіка програмного забезпечення

Проєктний менеджмент

Актуарні розрахунки

Комбінаторний аналіз

Криптологія

Наукові обчислення в Python

Серверне програмування

Фрактальна графіка

Функційне програмування

Диференціальні моделі

Математичні моделі гідромеханіки і газової динаміки

Математичні моделі механіки суцільних середовищ

Алгоритми на графах

Візуальне програмування

Системне програмування

Крос-платформне програмування

4 курс

Аналіз і візуалізація даних з R

Візуальне програмування з Tkinter

Видавнича система LaTeX

Динамічне моделювання

Комп’ютерне моделювання складних систем

Комп’ютерний інструментарій математичного моделювання

Операційне числення

Основи штучного інтелекту

Рівняння математичної фізики першого порядку

Програмні фреймворки (JavaScript, PHP)

Програмні фреймворки (Python)

Програмні фреймворки

Серверне програмування

Чисельна оптимізація

Методи машинного навчання

Програмування мобільних додатків

Прикладне статистичне моделювання