Силабуси/програми ОР магістр

I курс

Виробнича практика

Інтелектуальний аналіз даних

Комп’ютерні технології обчислень

Математичне та комп’ютерне моделювання

Математичні та комп’ютерні методи криптології

Методологія та організація наукових досліджень

Моделі економічного аналізу

Моделювання нелінійних і динамічних систем

Наукова комунікація іноземною мовою

Науковий семінар

Нечітка оптимізація

Оптимальне керування проєктами

Прикладні задачі теорії графів

Розробка GUI на Python

Спеціальні розділи комбінаторного аналізу

Створення додатків на мові Python

Сучасні технології програмування

II курс

Імітаційне моделювання

Теорія керування

Методи розпізнавання образів

Напівчислові алгоритми

Нейронечіткі технології моделювання складних систем

Психологія професійної комунікації

Спеціальні розділи функціонального аналізу

Штучні нейронні мережі