Історія

Для забезпечення підготовки вчительських кадрів у 1940 році в м. Станіславі (нині Івано-Франківську) було відкрито Станіславський учительський інститут. У складі інституту функціонувало три факультети: історичний, філологічний та фізико-математичний. Підготовку вчителів фізики і математики на фізико-математичному факультеті здійснювала кафедра фізики і математики, яка об’єднувала викладачів цих двох напрямків. Війна і окупація перервала діяльність інституту і лише 30 серпня 1944 року він відновив свою роботу.

У 1944 році кафедру фізики і математики поділено на дві окремі кафедри: фізики, математики. Першим завідувачем кафедри математики стала доцент О.М. Сумневич. Кафедра математики забезпечувала читання лекцій і проведення практичних занять з математичного аналізу, теорії функцій, диференціальних рівнянь, алгебри, геометрії і ряду інших математичних дисциплін. У 1950 році учительський інститут реорганізовано у Станісласький педагогічний інститут. Кафедра математики, яка ввійшла до складу інституту, розпочала підготовку вчителів за подвоєними спеціальностями. У різні роки кафедру очолювали доц. Швецов К.І. (1950-1953 рр), доц. Юрченко О.К. (1953-1957 рр), ст. викладач Король М.О. (1957-1964 рр), доц. Заровний В.П. (1964-1970 рр).

У вересні 1971 року з метою поглиблення математичної підготовки вчителів кафедра математики розділяється на кафедру математики і кафедру математичного аналізу. Завідувачами кафедр було відповідно обрано доц. Василишина Б.В. і доц. Сікору Б.С. У цьому ж році педагогічному інститутові присвоєно ім’я Василя Стефаника. Керівництво кафедри математичного аналізу до 1982 року здійснював доц. Сікора Б.С., який одночасно обіймав посаду проректора з навчальної роботи.

З 1982 року кафедру математичного аналізу очолює проф. Богдан Васильович Василишин. Пізніше він стає першим проректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, який заснований на базі педагогічного інституту у серпні 1992 року, а статус національного отримав у серпні 2004 року.

У зв’язку із початком підготовки в університеті фахівців за спеціальністю “інформатика” кафедру математичного аналізу у 1988 році реорганізовано у кафедру інформатики і математичного аналізу. Зростання чисельності викладацького складу, який забезпечував викладання дисциплін спеціальності “інформатика”, дало можливість у 2001 році розділити вищевказану кафедру на кафедри математичного аналізу і прикладної математики та інформатики. Кафедра математичного аналізу і прикладної математики стала випускною кафедрою для двох спеціальностей: “математика” та “інформатика”.

У 2007 році кафедра математичного аналізу і прикладної математики була розділена на кафедри математичного і функціонального аналізу та диференціальних рівнянь і прикладної математики.

З 2013 по 2021 рік кафедру диференціальних рівнянь і прикладної математики очолював професор Роман Андрійович Заторський.

Нині завідувачем кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики є доктор фізико-математичних наук, професор Мар’ян Іванович Дмитришин. У її складі кандидати фізико-математичних наук, доценти Анатолій Іванович Казмерчук, Павло Богданович Василишин, Тарас Петрович Гой, Олександр Володимирович Махней, Віктор Володимирович Мазуренко.