Наукова робота викладачів

Напрямки наукових досліджень кафедри: № п\п Тема науково-дослідної роботи. Прізвище, ім’я, по батькові 1 Теорія операторів, спектральні апроксимації, теорія інтерполяції, еліптичні диференціальні оператори Дмитришин Мар’ян Іванович 2 Задачі для диференціальних квазілінійних рівнянь та систем квазілінійних рівнянь першого порядку з частинними Читати далі

Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов’язана із тематикою науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними освітньою програмою (“Прикладна математика” або “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”). На кафедрі функціонують наступні проблемні групи студентів: 1. Числове моделювання природничих і соціально-економічних явищ і процесів Читати далі

Наукові заходи

Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики є одним з організаторів періодичної Всеукраїнської наукової конференції “Нелінійні проблеми аналізу”. Вперше така конференція була проведена у 1998 році. Наступні конференції відбулись у 2002, 2005, 2008, 2013 і 2018 роках. Зокрема, V Всеукраїнська наукова Читати далі

Інформаційні пакети ЄКТС

Інформаційні пакети ЄКТС: Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) Комп’ютерні науки (бакалавр) Комп’ютерні науки (магістр) Математика (бакалавр) Математика (магістр) Прикладна математика (бакалавр) Прикладна математика (магістр) Середня освіта (інформатика) (бакалавр) Середня освіта (інформатика) (магістр) Середня освіта (математика) (бакалавр) Середня освіта (математика) (магістр) Статистика Читати далі

Історія

Для забезпечення підготовки вчительських кадрів у 1940 році в м. Станіславі (нині Івано-Франківську) було відкрито Станіславський учительський інститут. У складі інституту функціонувало три факультети: історичний, філологічний та фізико-математичний. Підготовку вчителів фізики і математики на фізико-математичному факультеті здійснювала кафедра фізики і Читати далі

Викладацький склад

Викладацький склад кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Дмитришин Мар’ян Іванович – завідувач кафедри, професор, 1973 р. народження, закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника у 1995 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Читати далі

Доробок викладачів кафедри

Викладачами кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики опубліковано понад 100 наукових статей, десятки навчально-методичних посібників і сотні тез наукових конференцій. Навчальні посібники (рекомендовані МОН України): Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння 2 видання зміст Гой Т. П., Махней Читати далі