Наукова робота викладачів

Напрямки наукових досліджень кафедри: № п\п Тема науково-дослідної роботи. Прізвище, ім’я, по батькові 1 Теорія операторів, спектральні апроксимації, теорія інтерполяції, еліптичні диференціальні оператори Дмитришин Мар’ян Іванович 2 Задачі для диференціальних квазілінійних рівнянь та систем квазілінійних рівнянь першого порядку з частинними Читати далі

Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов’язана із тематикою науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними освітньою програмою (“Прикладна математика” або “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”). На кафедрі функціонують наступні проблемні групи студентів: 1. Числове моделювання природничих і соціально-економічних явищ і процесів Читати далі

Наукові заходи

Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики є одним з організаторів періодичної Всеукраїнської наукової конференції “Нелінійні проблеми аналізу”. Вперше така конференція була проведена у 1998 році. Наступні конференції відбулись у 2002, 2005, 2008, 2013 і 2018 роках. Зокрема, V Всеукраїнська наукова Читати далі