Історія

Для забезпечення підготовки вчительських кадрів у 1940 році в м. Станіславі (нині Івано-Франківську) було відкрито Станіславський учительський інститут. У складі інституту функціонувало три факультети: історичний, філологічний та фізико-математичний. Підготовку вчителів фізики і математики на фізико-математичному факультеті здійснювала кафедра фізики і Читати далі

Викладацький склад

Викладацький склад кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Заторський Роман Андрійович – завідувач кафедри, професор, 1953 р. народження, закiнчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут  ім. Василя Стефаника у 1973 р. за спецiальнiстю «математика». Захистив у 2003 р. кандидатську дисертацiю на тему «Застосування Читати далі

Наукова робота викладачів

Напрямки наукових досліджень кафедри: № п\п Тема науково-дослідної роботи. Прізвище, ім’я, по батькові 1 Паравизначники, параперманенти та їхнє застосування, комбінаторика мульти-множин Заторський Роман Андрійович 2 Задачі для диференціальних квазілінійних рівнянь та систем квазілінійних рівнянь першого порядку з частинними похідними Казмерчук Читати далі

Наукова робота студентів

Наукова робота студентів пов’язана із тематиками науково-дослідних робіт кафедри, а також із вибраною ними спеціалізацією (“Комп’ютерне і математичне моделювання” або “Диференціальні рівняння”). На кафедрі функціонують наступні проблемні групи студентів: 1. Задачі РМФ та їхнє застосування (науковий керівник – доцент Казмерчук Читати далі

Наукові заходи

Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики є одним з організаторів періодичної Всеукраїнської наукової конференції “Нелінійні проблеми аналізу”. Вперше така конференція була проведена у 1998 році. Наступні конференції відбулись у 2002, 2005, 2008, 2013 і 2018 роках. Зокрема, V Всеукраїнська наукова Читати далі

Інформаційні пакети ЄКТС

Інформаційні пакети ЄКТС: Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) Комп’ютерні науки (бакалавр) Комп’ютерні науки (магістр) Математика (бакалавр) Математика (магістр) Прикладна математика (бакалавр) Прикладна математика (магістр) Середня освіта (інформатика) (бакалавр) Середня освіта (інформатика) (магістр) Середня освіта (математика) (бакалавр) Середня освіта (математика) (магістр) Статистика Читати далі

Програмові вимоги до іспитів/заліків

Диференціальні рівняння, спеціальність “математика”, залік Диференціальні рівняння, спеціальність “прикладна математика”, екзамен Диференціальні рівняння, спеціальність “статистика”, залік Диференціальні та інегральні рівняння, спеціальності “фізика”, “прикладна фізика”, екзамен Практикум з LaTeX, спеціальність “прикладна математика”, залік Пакети комп’ютерної математики, спеціальність “прикладна математика”, залік Пакети Читати далі

Навчальні дисципліни

  Назва дисципліни Семестр Викладач Форма контролю МАТЕМАТИКА Диференціальні рівняння 3-4 Василишин П.Б. Екзамен Рівняння математичної фізики 5-6 Казмерчук А.І. Залік, Екзамен Пакети комп’ютерної математики 6 Махней О.В. Залік Варіаційне числення і методи оптимізації 8 Мазуренко В.В. Екзамен Методи обчислень Читати далі