Практика

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Студенти спеціальності “Прикладна математика” проходять виробничу практику в різних фірмах і установах. Найчастіше використовуються наступні бази практик: Лезгро, SoftServe, Softjourn, BVBLogic, Netfully, Елекс, ПриватБанк, Український центр оцінювання якості освіти, Інститут прикладних проблем механіки і математики, управління статистики, експертно-аналітичний відділ Івано-Франківського міськвиконкому, Технополіс, Axion Web, Insilico Soft.

Положення про організацію та проведення практики (затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93)

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Додаток до положення про організацію та проведення практики в університеті

Наскрізна програма практики бакалавр

Наскрізна програма практики магістр

Програма обчислювальної практики

Програма виробничої практики

Договір з базою практики Магістр