Практика

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки.

Виробнича практика на ОР бакалавр спеціальності “Прикладна математика” відбувається протягом шести тижнів у лютому-березні 8 семестру. Виробнича практика на ОР магістр спеціальності “Прикладна математика” відбувається протягом восьми тижнів у листопаді-грудні 1 семестру.

Студенти спеціальності “Прикладна математика” проходять виробничу практику в різних фірмах і установах. Найчастіше використовуються наступні бази практик: Лезгро, SoftServe, Softjourn, BVBLogic, Netfully, Елекс, ПриватБанк, Український центр оцінювання якості освіти, Інститут прикладних проблем механіки і математики, управління статистики, експертно-аналітичний відділ Івано-Франківського міськвиконкому, Технополіс, Axion Web, Insilico Soft.

Список баз практики на виробничу практику:

  1. ТОВ АМС Брідж ЛЛС (договір від 01.03.2021, термін на 5 років)
  2. ТОВ “ЕЛЕКС” (договір № 2022/1021 від 21.10.2022, термін на 1 рік)
  3. ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (договір 85с/21 від 21.09.2021)
  4. Лабораторії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
  5. ІТ-компанії міста Івано-Франківська та області

Науково-дослідна практики магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи. Науково-дослідна практика відповідає напрямку наукових досліджень здобувачів освіти. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить здобувач освіти при написанні магістерської роботи. Робота магістрантів під час науково-дослідної практики організовується відповідно до логіки роботи над науковим дослідженням.

Базами науково-дослідної практики є кафедри та лабораторії Університету.

Положення про організацію та проведення практики (затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93)

Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Додаток до положення про організацію та проведення практики в університеті

Наскрізна програма практики бакалавр

Наскрізна програма практики магістр

Програма обчислювальної практики

Програма виробничої практики бакалавр

Програма виробничої практики магістр

Зразок договору з базою практики Магістр