Організація навчання та психологічна адаптація

Організація навчання

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти  Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 7) (введено в дію наказом ректора № 417 від 03.07.2023 р.)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (наказ про введення в дію від 19.05.2023 р. № 309)

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (27.04.2016, №135) 

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про визнання  результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.)

Положення про порядок навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора №672 від 24.11.2022 р.)

Положення про призначення і виплату академічних і соціальних стипендій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 2) (введено в дію наказом ректора від 13.09.2023 р. № 675)

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (№2 від 8.12.2014р., внесено зміни наказом ректора №888 від 27.12.2019 р.)

Положення про порядок визнання результатів навчання та ліквідацію академічної різниці (введено в дію наказом ректора від 12.06.2023 р. № 362)


Психологічна адаптація

Для забезпечення комфортних умов навчання навчально-виробнича лабораторія виховної та психолого-педагогічної роботи пропонує здобувачам вищої освіти:

В рамках школи кураторів академнаставники періодично проводять бесіди зі здобувачами вищої освіти задля упередження можливих чи виявлення наявних конфліктних ситуацій серед учасників освітнього процесу, а також з активного інформування здобувачів вищої освіти про порядок та процедуру врегулювання  ситуацій, пов’язаних з прямою чи непрямою дискримінацією та насильством (приниження, побиття, домагання, корупція, булінг, ейджизм тощо).

Положення про порядок та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (проєкт 2023 р. на публічному обговоренні)

Положення про організацію запобігання та протидії насильству (в тому числі булінгу) в освітній громаді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Абетка безпеки від навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи