Дисципліни вільного вибору студентів освітньої програми “Прикладна математика”, освітній рівень – бакалавр

1-2 семестри

Види спорту

Фізична культура

4 семестр

Вступ до спеціальності

Диференціальні моделі

Додаткові розділи дискретної математики

Комбінаторний аналіз

Наукові обчислення з Python

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

5 семестр

Видавнича система LaTeX

Комп’ютерні мережі

Математична економіка

Математичні моделі гідромеханіки і газової динаміки

Математичні моделі механіки суцільних середовищ

Проєктний менеджмент

Теорія економічного ризику

Фінансова математика

Якісна теорія диференціальних рівнянь

6 семестр

Актуарні розрахунки

Імітаційне моделювання

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

7 семестр

Динамічне програмування

Захист інформації

Крайові задачі для модельних диференціальних рівнянь

Криптологія

Рівняння математичної фізики першого порядку

Узагальнена постановка задач для модельних рівнянь з частинними похідними

8 семестр

Візуальне програмування

Дискретно-наперервні моделі

Комп’ютерне моделювання динамічних систем

Прикладне недетерміноване моделювання

Програмування мобільних додатків

Системне програмування та спеціалізовані мови програмування