Дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Прикладна математика”, освітній рівень – бакалавр

1 курс

Види спорту

Фізична культура

2 курс

Блок 1

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Наукові обчислення з Python

Комбінаторний аналіз

Блок 2

Вступ до спеціальності

Диференціальні моделі

Додаткові розділи дискретної математики

3 курс

Блок 1

Політологія

Політичні інститути і процеси

Блок 2

Числові методи

Методи обчислень

Блок 3

Диференціальні рівняння механіки суцільних середовищ

Рівняння дифузії

Блок 4

Рівняння з частинними похідними

Рівняння математичної фізики

Блок 5

Математична економіка

Фінансова математика

Блок 6

Функціональний аналіз та теорія міри

Методи функціонального аналізу в обчислювальній математиці

4 курс

Блок 1

Криптологія

Прикладна криптологія

Блок 2

Рівняння математичної фізики першого порядку

Теорія рівнянь з частинними похідними

Блок 3

Комп’ютерна графіка

Програмні засоби розбору та обробки тексту