Навчальні плани

Навчальні плани зі спеціальності 113 “Прикладна математика”: НП Бакалавр Освітня програма “Прикладна математика” 2021 року НП Бакалавр Освітня програма “Комп’ютерне моделювання та технології програмування” 2021 року НП Бакалавр Освітня програма “Прикладна математика” 2019 року НП Бакалавр Освітня програма “Комп’ютерне моделювання Читати далі

Програмові вимоги до іспитів/заліків

Прикладна математика бакалавр (державний екзамен з математики та інформатики) 2022 Диференціальні рівняння, спеціальність “математика”, залік Диференціальні рівняння, спеціальність “прикладна математика”, екзамен Диференціальні рівняння, спеціальність “статистика”, залік Диференціальні та інегральні рівняння, спеціальності “фізика”, “прикладна фізика”, екзамен Практикум з LaTeX, спеціальність “прикладна Читати далі

Навчальні дисципліни

  Назва дисципліни Семестр Викладач Форма контролю МАТЕМАТИКА Диференціальні рівняння 3-4 Гой Т.П. Екзамен Рівняння математичної фізики 5 Казмерчук А.І. Залік Пакети комп’ютерної математики 6 Махней О.В. Залік Варіаційне числення і методи оптимізації 8 Гой Т.П. Залік Основи математичного моделювання Читати далі

Навчально-методичні матеріали

Махней О.В. Практикум з математичного моделювання зміст Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння (для студентів спеціальностей Математика, Прикладна математика) зміст Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння (для студентів спеціальностей Комп’ютерні науки, Інформаційні системи та технології, Середня Читати далі

Практика

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана готувати майбутніх спеціалістів до реальної Читати далі

Самостійна робота студентів

Під час самостійної роботи студентам пропонується використовувати наступні методичні рекомендації і матеріали: Гой Т. П., Махней О. В. Практикум з диференціальних рівнянь. Частина 1 зміст Гой Т. П., Махней О. В., Негрич М. П., Симотюк М. М. Практикум з диференціальних Читати далі

Курсові/дипломні роботи

Методичні рекомендації щодо підготовки курсових і дипломних робіт Тематика магістерських робіт 2023-2024 Тематика бакалаврських робіт ПМ-41 2023-2024 Тематика бакалаврських робіт ПМ-42 2023-2024 Тематика магістерських робіт 2022-2023 Тематика бакалаврських робіт 2022-2023 Тематика курсових робіт 2022-2023 Тематика магістерських робіт 2021-2022 Тематика бакалаврських Читати далі