Дисципліни вільного вибору студентів спеціальності “Прикладна математика”, освітній рівень – магістр

Семестр 1, блок 1 (вибираються дві дисципліни)

Моделі економічного аналізу

Нечітка оптимізація

Моделювання нелінійних і динамічних систем

Прикладні задачі теорії графів

Спеціальні розділи комбінаторного аналізу

Семестр 2, блок 2 (вибираються дві дисципліни)

Розробка GUI на Python

Створення додатків на мові Python

Інтелектуальний аналіз даних

Математичні та комп’ютерні методи криптології

Комп’ютерні технології обчислень

Семестр 3, блок 3 (вибираються дві дисципліни)

Методи розпізнавання образів

Нейронечіткі технології моделювання складних систем

Штучні нейронні мережі

Напівчислові алгоритми

Спеціальні розділи функціонального аналізу