Силабуси/програми ОР бакалавр ОП Прикладна математика

I-IV курси

Нормативні дисципліни

Алгебра і геометрія

Англійська мова за професійним спрямуванням

Архітектура комп’ютерів і мереж

Атестація

Бази даних та інформаційні системи

Виробнича практика

Диференціальні рівняння

Іноземна мова

Історія України

Історія української культури

Кваліфікаційна робота

Комплексний аналіз

Комп’ютерна дискретна математика

Комп’ютерне моделювання явищ і процесів

Курсовий проєкт (з програмування)

Курсова робота (з моделювання)

Математичний аналіз I

Математичний аналіз II

Методи оптимізації і дослідження операцій

Моделі і методи прийняття рішень

Практикум з моделювання і програмування

Програмування на C\C++

Програмування на Python

Рівняння математичної фізики

Системи комп’ютерної математики

Теорія алгоритмів і математична логіка

Теорія ймовірностей і математична статистика

Теорія керування

Теорія систем і математичне моделювання

Українська мова за професійним спрямуванням

Філософія

Функціональний аналіз та теорія міри

Чисельні методи

Web-програмування

Web-технології

Вибіркові дисципліни

Актуарні розрахунки

Видавнича система LaTeX

Види спорту

Візуальне програмування

Вступ до спеціальності

Динамічне програмування

Дискретно-наперервні моделі

Диференціальні моделі

Додаткові розділи дискретної математики

Захист інформації

Імітаційне моделювання

Комбінаторний аналіз

Комп’ютерне моделювання динамічних систем

Комп’ютерні мережі

Крайові задачі для модельних диференціальних рівнянь

Криптологія

Математична економіка

Математичні моделі гідромеханіки і газової динаміки

Математичні моделі механіки суцільних середовищ

Моделювання екологічних та соціальних процесів

Наукові обчислення з Python

Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка

Прикладне недетерміноване моделювання

Програмування мобільних додатків

Проєктний менеджмент

Рівняння математичної фізики першого порядку

Системне програмування та спеціалізовані мови програмування

Теорія економічного ризику

Узагальнена постановка задач для модельних рівнянь з частинними похідними

Фізична культура

Фінансова математика

Якісна теорія диференціальних рівнянь

IV курс (2020 рік вступу)

Атестація

Бази даних та інформаційні системи

Веб-програмування

Виробнича практика

Історія української культури

Кваліфікаційна робота

Комп’ютерна графіка

Комп’ютерні мережі

Моделі і методи прийняття рішень

Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Програмні засоби розбору та обробки тексту

Рівняння математичної фізики

Рівняння математичної фізики першого порядку

Системне програмування та спеціалізовані мови програмування

Криптологія

Прикладна криптологія

Теорія рівнянь з частинними похідними

Філософія