Силабуси/програми ОР бакалавр ОП Комп’ютерне моделювання та технології програмування

 

Компоненти освітньої програми 2021 року Кількість кредитів Форма підсумкового контролю Семестр Силабус
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл загальної підготовки
Історія України 3 Залік 1 Відкрити
Іноземна мова 6 Залік 1, 2 Відкрити
Українська мова за професійним спрямуванням 3 Залік 3 Відкрити
Англійська мова за професійним спрямуванням 3 Залік 4 Відкрити
Філософія 3 Залік 7 Відкрити
Історія української культури 3 Залік 8 Відкрити
1.2 Цикл професійної підготовки
1.2.1 Теоретична підготовка
Математичний аналіз – I 6 Екзамен 1 Відкрити
Програмування на Python 6 Екзамен 1 Відкрити
Алгебра і геометрія 9 Екзамен, залік 1, 2 Відкрити
Комп’ютерна дискретна математика 9 Залік, екзамен 1, 2 Відкрити
Математичний аналіз – II 6 Екзамен 2 Відкрити
Програмування на C\C++ 6 Екзамен 2 Відкрити
Web-технології 3 Залік 2 Відкрити
Диференціальні рівняння 6 Екзамен 3 Відкрити
Алгоритми і структури даних 6 Екзамен 3 Відкрити
Комплексний аналіз 3 Залік 3 Відкрити
Об’єктно-орієнтоване програмування 6 Екзамен 3 Відкрити
Теорія ймовірностей і математична статистика 6 Екзамен 4 Відкрити
Системи комп’ютерної математики 6 Екзамен 4 Відкрити
Організація баз даних 3 Екзамен 4 Відкрити
Функціональний аналіз 3 Залік 4 Відкрити
Курсовий проєкт (з програмування) 3 Курсовий проєкт 4 Відкрити
Рівняння математичної фізики 6 Екзамен 5 Відкрити
Спеціалізовані мови програмування 3 Екзамен 5 Відкрити
Чисельні методи 6 Екзамен 5 Відкрити
Математичне моделювання 6 Екзамен 6 Відкрити
Методи оптимізації та дослідження операцій 6 Екзамен 6 Відкрити
Курсова робота (з моделювання) 3 Курсова робота 6 Відкрити
Аналіз даних 3 Екзамен 7 Відкрити
Комп’ютерне моделювання явищ і процесів 6 Екзамен 7 Відкрити
Теорія прийняття рішень 3 Екзамен 7 Відкрити
Імітаційне моделювання 3 Екзамен 8 Відкрити
Теорія керування 3 Екзамен 8 Відкрити
Кваліфікаційна робота 9 Екзамен 8 Відкрити
1.2.2 Практична підготовка
Практикум з моделювання і програмування 3 Залік 6 Відкрити
Виробнича практика 9 Залік 8 Відкрити
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1 Цикл загальної підготовки
Фізична культура 6 Залік 1, 2 Відкрити
Види спорту 6 Залік 1, 2 Відкрити
Економіка програмного забезпечення 6 Залік 5 Відкрити
Видавнича система LaTeX 6 Залік 5 Відкрити
Проєктний менеджмент 6 Залік 5 Відкрити
2.2 Цикл професійної підготовки
Web-програмування 6 Залік 3 Відкрити
Операційні системи 6 Залік 3 Відкрити
Архітектура комп’ютерів і мереж 6 Залік 4 Відкрити
Обчислювальна геометрія і комп’ютерна графіка 6 Залік 4 Відкрити
Формальні алгоритмічні моделі 6 Залік 4 Відкрити
Актуарні розрахунки 3 Залік 5 Відкрити
Комбінаторний аналіз 3 Залік 5 Відкрити
Криптологія 3 Залік 5 Відкрити
Наукові обчислення з Python 3 Залік 5 Відкрити
Серверне програмування 3 Залік 5 Відкрити
Фрактальна графіка 3 Залік 5 Відкрити
Функційне програмування 3 Залік 5 Відкрити
Диференціальні моделі 3 Залік 6 Відкрити
Математичні моделі гідромеханіки і газової динаміки 3 Залік 6 Відкрити
Алгоритми на графах 3 Залік 6 Відкрити
Візуальне програмування 6 Екзамен 6 Відкрити
Системне програмування 6 Екзамен 6 Відкрити
Крос-платформне програмування 6 Екзамен 6 Відкрити
Динамічне моделювання 6 Залік 7 Відкрити
Операційне числення 6 Залік 7 Відкрити
Рівняння математичної фізики першого порядку 6 Залік 7 Відкрити
Паралельні і розподілені обчислення 6 Залік 7 Відкрити
Програмні фреймворки 6 Залік 7 Відкрити
Чисельна оптимізація 6 Залік 7 Відкрити
Методи машинного навчання 6 Залік 8 Відкрити
Програмування мобільних додатків 6 Залік 8 Відкрити
Прикладне статистичне моделювання 6 Залік 8 Відкрити
3. АТЕСТАЦІЯ
Атестація 3 Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи