Махней Олександр Володимирович

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики

 

Персональна інформаціяПублікаціїЖиттєписІнформація для студентів

Махней Олександр Володимирович – доцент, 1977 р. народження, закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника у 1999 р. за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі при Національному університеті «Львівська політехніка». У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі». У 2003–2008 роках – асистент кафедри математичного аналізу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. З 2008 р. – доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

Забезпечує викладання нормативних і спеціальних курсів: «Системи комп’ютерної математики», «Математичне моделювання», «Теорія систем і математичне моделювання», «Імітаційне моделювання», «Системне програмування», «Вебпрограмування», «Вебтехнології», «Диференціальні та інтегральні рівняння».

Наукові інтереси: крайові задачі для сингулярних диференціальних та квазідиференціальних рівнянь.

Громадські доручення: адміністрування сайту факультету математики та інформатики і кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики, секретар кафедри.

Електронна пошта: oleksandr.makhnei@pnu.edu.ua, makhney1@yahoo.com

Опубліковано понад п’ятдесят наукових статей, одну монографію, два навчальних посібники з рекомендацією Міністерства освіти і науки України, кілька навчальних посібників з рекомендацією Вченої ради факультету, збірник тестових завдань, методичні рекомендації. Нижче наведено перелік публікацій і електронні варіанти частини з них.

Монографії:

1. Махней О. В. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі / Махней О. В., Тацій Р. М. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 360 с. завантажити

Навчальні посібники:

1. Голота В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Комп’ютерний практикум / Голота В. І., Новосядлий С. П., Махней О. В. – Івано-Франківськ : В-во Прикарпатського ун-ту, 2006. – 104 с.

2. Гой Т. П. Диференціальні та інтегральні рівняння / Гой Т. П., Махней О. В. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 356 с. (для студентів напрямів підготовки “фізика”, “прикладна фізика”) завантажити

3. Гой Т. П. Диференціальні рівняння /   Т. П.  Гой,  О. В.  Махней. – Івано-Франківськ : Сімик, 2012. – 352 с.  (для студентів напрямів підготовки “інформатика”, “прикладна математика”) завантажити

4. Махней О. В. Математичне забезпечення автоматизації прикладних досліджень : навчальний посібник / О. В. Махней, Т. П. Гой. – Івано-Франківськ : Сімик, 2013. – 304 с. завантажити зміст

5. Збірник тестових завдань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Прикладна математика» / [П. Б. Василишин, В. М. Гаврилків, Т. П. Гой та ін.] ; за ред. д. ф.-м. н. Р. А. Заторського, к. ф.-м. н. О. В. Махнея. – Івано-Франківськ : Голіней, 2014. – 204 с.

6. Махней О. В. Математичне моделювання : навчальний посібник / О. В. Махней. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2015. – 372 с. завантажити зміст

7. Гой Т. П. Диференціальні та інтегральні рівняння / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 360 с.  завантажити зміст  видавництво

8. Гой Т. П. Диференціальні рівняння / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 360 с.  завантажити зміст  видавництво

9. Гой Т. П. Практикум з диференціальних рівнянь. Ч. 1. Диференціальні рівняння першого порядку / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Івано-Франківськ : Голіней, 2017. – 116 с.  завантажити зміст

10. Гой Т. П., Махней О. В., Негрич М. П., Симотюк М. М. Практикум з диференціальних рівнянь. Ч. 2. Диференціальні рівняння вищих порядків, системи диференціальних рівнянь. Івано-Франківськ : Голіней, 2019. 176 с.  завантажити зміст

11. Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні та інтегральні рівняння. Вид. 3-тє, випр. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. 248 с.  завантажити зміст

12.  Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. 357 с.  завантажити зміст

13. Гой Т. П., Махней О. В. Диференціальні рівняння. Вид. 3-тє, випр. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. 266 с.  завантажити зміст

14. Махней О. В. Практикум з математичного моделювання. Івано-Франківськ : Голіней, 2022. 172 с.  завантажити зміст

Методичні рекомендації:

1. Махней О. В. Лабораторний практикум у Maple: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять /  Махней О. В. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 32 с.  завантажити

2. Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять  /  Махней О. В. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 36 с.  завантажити

3. Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS. Ч. 2: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять   /  Махней О. В. – Івано-Франківськ : Голіней, 2012. – 32 с.  завантажити

4. Махней О. В. Математичне моделювання : методичні рекомендації / О. В. Махней. – Івано-Франківськ : Голіней, 2014. – 36 с.  завантажити

5. Махней О. В. Лабораторний практикум з математичного програмного забезпечення: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять / О. В. Махней. – Івано-Франківськ : Голіней, 2016. – 32 с.  завантажити

6. Махней О. В. Практикум з LaTeX : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ : Голіней, 2018. 36 с.  завантажити зміст

7. Махней О. В. Лабораторний практикум з імітаційного моделювання у GPSS. Ч. 1 : методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Івано-Франківськ : Голіней, 2020. 40 с.  завантажити

8. Махней О. В. Лабораторний практикум з системного програмування: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Івано-Франківськ : Голіней, 2022. 28 с.  завантажити зміст

Наукові статті:

1. Махней О. В. Про властивості розв’язків узагальненого квазідиференціального рівняння другого порядку / Махней О. В. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Прикладна математика. – 2000. – № 407. – С. 77-81.

2. Махней О. В. Асимптотика власних значень і власних функцій сингулярного диференціального оператора на скінченному інтервалі / Махней О. В. // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2001. – Т. 44, № 2. – С. 17-25.

3. Махней О. В. Функція Гріна сингулярного диференціального оператора та її властивості / Махней О. В. // Математичні Студії. – 2002. – Т. 18, № 2. – С. 147-156.

4. Махней О. В. Узагальнений несамоспряжений оператор другого порядку на півосі / Махней О. В., Тацій Р. М. // Вісник Львівського університету. Сер. мех.-мат. – 2002. – Вип. 60. – С. 92-101.

5. Махней А. В. Асимптотика собственных значений и собственных функций сингулярного квазидифференциального оператора / Махней А. В., Таций Р. М. // Дифференциальные уравнения. – 2003. – Т. 39, № 8. – С. 1044-1051.

6. Махней О. В. Розвинення за власними вектор-функціями у випадку простих власних значень сингулярного квазідиференціального оператора / Махней О. В., Тацій Р. М. // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2004. – Т. 47, № 3. – С. 16-27.

7. Makhney O. V. The structure of Cauchy function of the vector quasidifferential equation / Makhney O. V., Tatsiy R. M. // Математичні Студії. – 2004. – Т. 21, № 2. – С. 221-224.

8. Махней О. В. Розвинення за власними функціями сингулярного диференціального оператора / Махней О. В. // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2004. – Т. 47, № 4. – С. 88-94.

9. Махней О. В. Асимптотика розв’язків сингулярного квазідиференціального рівняння на скінченному проміжку / Махней О. В. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Фізико-математичні науки. – 2004. – № 518. – С. 38-51.

10. Махней А. В. Разложение по собственным функциям в случае простых собственных значений сингулярного квазидифференциального оператора / Махней А. В., Таций Р. М. // Дифференциальные уравнения. – 2006. – Т. 42, № 2. – С. 179-187.

11. Makhnei A. V. Eigenfunction Expansions for a Singular Quasidifferential Operator with Simple Eigenvalues / Makhnei A. V., Tatsii R. M. // Differential Equations. – 2006. – V. 42, No 2. – Pp. 193-201.

12. Махней О. В. Функція Ґріна крайової задачі для векторного сингулярного диференціального рівняння / Махней О. В. // Вісник Прикарпатського університету. Математика. Фізика. – 2007. – Вип. 3. – С. 38-45.

13. Махней О. В. Асимптотика власних значень крайової задачі для векторного сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В., Тацій Р. М. // Вісник Одеськ. нац. ун-ту. Матем. і мех. – 2007. – Т. 12, вип. 7. – С. 110-120.

14. Махней О. В. Асимптотична поведінка власних значень і власних функцій крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В., Тацій Р. М. // Математичні Студії. – 2008. – Т. 29, № 2. – С. 165-174.

15. Махней А. В. Функция Грина краевой задачи для векторного квазидифференциального уравнения с мерами и ее свойства / Махней А. В., Таций Р. М. // Сб. научн. трудов Актуальные проблемы математики. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2008. – С. 120-133.

16. Махней А. В. Асимптотика собственных значений краевой задачи для векторного сингулярного дифференциального уравнения / Махней А. В., Таций Р. М. // Дифференциальные уравнения. – 2009. – Т. 45, № 6. – С. 788–796.

17. Makhnei A. V. Asymptotics of the Eigenvalues of a Boundary Value Problem for a Vector Singular Differential Equation / Makhnei A. V., Tatsii R. M. // Differential Equations. – 2009. – V. 45, No 6. – Pp. 805–813.

18. Махней О. В. Функція Ґріна крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. – 2009. – № 643. – С. 64–72.

19. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків диференціального рівняння з мірами на півосі / Махней О. В. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. – 2010. – № 687. – С. 82–90.

20. Махней О. В. Розвинення за власними вектор-функціями у випадку простих власних значень сингулярного диференціального оператора / Махней О. В., Тацій Р. М. // Карпатські математичні публікації. – 2011. – Т. 3, № 1. – С. 94–105.

21. Makhnei O. V. Green function of a boundary value problem for a vector singular quasidifferential equation / Makhnei O. V., Tatsii R. M. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Фізико-математичні науки. – 2011. – № 718. – С. 70–77.

22. Makhnei O. V. Asymptotics of a fundamental solution system for a quasidifferential equation with measures on the semiaxis // Карпатські математичні публікації. – 2014. – Т. 6, № 1. – С. 113–122.

23. Makhnei O. V. Boundary problem for the singular heat equation // Карпатські математичні публікації. – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 86–91. (doi:10.15330/cmp.9.1.86-91)

24. Makhnei O. V. Mixed problem for the singular partial differential equation of parabolic type // Карпатські математичні публікації. 2018. Т. 10, № 1. С. 165–171. (doi:10.15330/cmp.10.1.165-171)

25. Махней О. В. Змішана задача для диференціального рівняння параболічного типу з мірами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2018. Т. 61, № 4. С. 49–55.

26. Makhnei O., Pylypiv V., Zatorskii R. m-submultisets and m-permutations of multisets elements // Carpathian Math. Publ. 2021. V. 13, No. 1. P. 240–258. (https://doi.org/10.15330/cmp.13.1.240-258)

27. Makhnei O. V. Mixed problem for the differential equation of parabolic type with measures. J. Math. Sci. 2021. V. 256, No. 4. P. 416–425. (https://doi.org/ 10.1007/s10958-021-05435-x)

Матеріали і тези конференцій:

1. Махней О. В. Асимптотика власних значень сингулярного квазідиференціального оператора на скінченому інтервалі в векторному просторі / Махней О. В. // Матеріали IX-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука, 16-19 травня 2002 р., Київ. – К. : НТУУ “КПІ”, 2002. – С. 327.

2. Makhney A. V. Green function of the singular quasidifferential operator and its properties / Makhney A. V., Tatsij R. M. // International school-seminar “Continued Fractions, its Generalization and Application”, 19-24 Auqust 2002, Uzhgorod. – Uzhgorod : UzhNU, 2002. – P. 22-24.

3. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В. // Міжнародна наукова конференція “Шості Боголюбовські читання”, 26-30 серпня 2003, Чернівці. – К. : Ін-т математики НАН України, 2003. – С. 147.

4. Махней О. В. Розвинення за власними функціями крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В. // III Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу”, 9-12 вересня 2003, Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – С. 71.

5. Махней О. В. Розвинення за власними функціями сингулярного диференціального оператора / Махней О. В. // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача, 24-26 травня 2004 р., Львів: Тез. доп. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача, 2004. – С. 102-104.

6. Махней О. Асимптотика власних значень крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О., Тацій Р. // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька, 27 вересня – 1 жовтня 2004 р., Дрогобич: Тез. доп. – Львів : Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2004. – С. 141.

7. Махней О. В. Функція Ґріна сингулярного квазідиференціального оператора у векторному просторі та її властивості / Махней О. В. // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача, 24-27 травня 2005 р., Львів: Тез. доп. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача, 2005. – С. 301-302.

8. Махней О. В. Асимптотика власних значень крайової задачі для векторного сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В., Тацій Р. М. // Международная конференция „Интегральные уравнения и их применение”, 29 июня – 4 июля 2005 г., Одесса: Тез. докл. – Одесса : Изд-во ОНУ им. И. И. Мечникова, 2005. – С. 98.

9. Махней О. В. Функція Ґріна крайової задачі для векторного диференціального рівняння з мірами та її властивості / Махней О. В. // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька, 24–28 вересня 2007 р., Дрогобич: Тез. доп. – Львів : Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2007. – С. 185.

10. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В. // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матеріали конференції. – К. : Задруга, 2008. – С. 263.

11. Махней О. В. Розвинення за власними функціями крайової задачі для векторного квазідиференціального рівняння з мірами / Махней О. В. // IV Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу”, 9-12 вересня 2008, Івано-Франківськ: Тез. доп. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – С. 65.

12. Махней А. В. Разложение по собственным функциям векторного квазидифференциального оператора с мерами / Махней А. В. // X Белорусская математическая конференция: Тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 3-7 ноября 2008. – Часть 3. – Мн. : Институт математики НАН Беларуси, 2008. – С. 70.

13. Махней А. В. Разложение по собственным функциям векторного квазидиф¬ференциального оператора с распределениями / Махней А. В. // Международная математическая конференция «Актуальные проблемы анализа», Гродно, 7-10 апреля 2009: Тез. докл. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. – С. 84-86.

14. Махней О. В. Асимптотика лінійно незалежної системи розв’язків диференціального рівняння з розподілами на півосі / Махней О. В. // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ: Матеріали конференції. – К. : НТУУ, 2010. – С. 267.

15. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків диференціального рівняння з розподілами на півосі / Махней О. В. // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача, Львів, 24-27 травня 2011 р.: Тез. доп. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача, 2011. – С. 276–277.

16. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків диференціального рівняння з розподілами на півосі / Махней О. В. // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька, Дрогобич, 19–23 вересня 2011 р.: Тез. доп. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2011. – С. 132.

17. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків квазідиференціального рівняння з мірами на півосі / Махней О. В. // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., Київ: Матеріали конференції. Т. 1. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 300.

18. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків квазідиференціального рівняння з мірами на півосі / Махней О. В. // V всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу» : тези доповідей, 19–22 вересня 2013 р., Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ : Плай, 2013. – С. 48.

19. Махней О. В. Асимптотика фундаментальної системи розв’язків квазідиференціального рівняння з мірами на півосі / Махней О. В. // Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти – 2014 : Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2014 р. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – С. 34–36.

20. Махней А. В. Асимптотика фундаментальной системы решений квазидифференциального уравнения с мерами на полуоси / Махней А. В. // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика : Сборник научных трудов по материалам Международной открытой конференции «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях», 18–19 июня 2014 г., Воронеж. – 2014. – № 4, часть 1. – С. 103–105.

21. Махней О. В. Розвинення за власними функціями сингулярного диференціального оператора // Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 19-20 травня 2016 р., Київ: Матеріали конф. Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – С. 134–135.

22. Махней О. В. Крайова задача для сингулярного рівняння теплопровідності // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 7-10 жовтня 2017 р., Київ: Т. 1. – К. : НТУУ «КПІ», 2017. – С. 112–114.

23. Махней О. В. Мішана задача для сингулярного диференціального рівняння параболічного типу // VI Всеукраїнська математична конференція «Нелінійні проблеми аналізу»  : тези доповідей (26–28 вересня 2018 р., Івано-Франківськ – Микуличин). Івано-Франківськ : Голіней, 2018. С. 36–37.

24. Махней О. В. Мішана задача для диференціального рівняння параболічного типу з мірами // Міжнародна конференція «Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці IV» : тези доповідей (20–26 червня 2019 р., с. Світязь). Київ : Інститут математики НАН України, 2019. С. 79–80.

25. Махней О. В. Мішана задача для диференціального рівняння параболічного типу з мірами // Матеріали звітної вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С. 120–122.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права:

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49328. Навчальний посібник «Диференціальні та інтегральні рівняння» / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Державна служба інтелектуальної власності України; заявка від 21.03.2013 р., № 49664, дата реєстрації 27.05.2013 р.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49329. Навчальний посібник «Диференціальні рівняння» / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Державна служба інтелектуальної власності України; заявка від 21.03.2013 р., № 49665, дата реєстрації 27.05.2013 р.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53203. Навчальний посібник «Математичне забезпечення автоматизації прикладних досліджень» / О. В. Махней, Т. П. Гой. – Державна служба інтелектуальної власності України; дата реєстрації 20.01.2014 р.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66636. Навчальний посібник «Математичне моделювання» / О. В. Махней. – Державна служба інтелектуальної власності України; дата реєстрації 13.07.2016 р.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85566. Навчальний посібник «Практикум з диференціальних рівнянь. Частина 1. Диференціальні рівняння першого порядку» / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі; дата реєстрації 8.02.2019 р.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85567. Науковий твір «Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності «прикладна математика» вищих навчальних закладів «Практикум з LaTeX» / О. В. Махней. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі; дата реєстрації 8.02.2019 р.

Депоновані рукописи:

1. Махней О. В. Асимптотика власних значень і власних функцій крайової задачі для сингулярного квазідиференціального рівняння / Махней О. В., Тацій Р. М., Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 25 с. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 20.10.03, № 148-Ук2003.

Автореферат дисертації:

1. Махней О. В. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі: Автореф. дис. … к-та фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2005. – 16 с.

Махней Олександр Володимирович народився 22 лютого 1977 року в місті Івано-Франківську (Україна).

У 1994–1999 роках навчався на спеціальності “математика” фізико-математичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Отримав диплом магістра з відзнакою, кваліфікація – математик, викладач. Тема магістерської роботи – “Інтегро-квазідиференціальні рівняння типу Вольтерра-Стільтьєса”, науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Р. М. Тацій (Львів, Україна).

У 1999–2002 роках навчався в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка” (кафедра будівельної механіки).

У 2003–2005 роках працював на посаді асистента на кафедрі теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

4 березня 2005 року у спеціалізованій вченій раді К 41.051.05 (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Тема дисертації – “Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі”. Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Р. М. Тацій (Львів, Україна). Перший опонент – д. ф.-м. н., проф. О. Г. Сторож (Львів, Україна). Другий опонент – к. ф.-м. н., доц. С. А. Щоголев (Одеса, Україна). Провідна установа – Інститут математики НАН України, відділ диференціальних рівнянь та теорії коливань (Київ, Україна). Рішення президії Вищої атестаційної комісії про присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук прийнято 30 червня 2005 року.

У 2005–2008 роках працював на посаді асистента на кафедрі математичного аналізу і прикладної математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2008 року працює на посаді доцента на кафедрі диференціальних рівнянь і прикладної математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

У лютому – березні 2010 року проходив наукове стажування на кафедрі диференціальних рівнянь Львівського національного університету імені Івана Франка. Науковий консультант – д. ф.-м. н., проф. М. І. Іванчов.

У лютому – березні 2015 року проходив наукове стажування на кафедрі вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Науковий консультант – д. т. н., проф. В. М. Мойсишин.

У жовтні – грудні 2020 року проходив наукове стажування на кафедрі прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий консультант – д. ф.-м. н., проф. Я. Й. Бігун.

Навчально-методичні матеріали

ПМ-21 (осінній семестр)

Програмові вимоги на залік з дисципліни “Практикум з LaTeX” для студентів спеціальності “прикладна математика”

Література з дисципліни “Практикум з LaTeX” для студентів спеціальності “прикладна математика”

Лабораторні роботи з дисципліни “Практикум з LaTeX” для студентів спеціальності “прикладна математика”:

№ 1         № 2             № 3            № 4            № 5             № 6

ПМ-21 (весняний семестр)

Програмові вимоги на залік з дисципліни “Пакети комп’ютерної математики” для студентів спеціальності “прикладна математика”

Література з дисципліни “Пакети компютерної математики” для студентів спеціальності “прикладна математика”

Лабораторний практикум з математичного програмного забезпечення (Maple) для студентів спеціальності “прикладна математика”

М-31

Програмові вимоги на залік з дисципліни “Пакети комп’ютерної математики” для студентів спеціальності “математика”

Література з дисципліни “Пакети компютерної математики” для студентів спеціальності “математика”

Лабораторний практикум з математичного програмного забезпечення (Maple) для студентів спеціальності “математика”

С-31

Програмові вимоги на залік з дисципліни “Пакети комп’ютерної математики” для студентів спеціальності “статистика”

Література з дисципліни “Пакети комп’ютерної математики” для студентів спеціальності “статистика”

Лабораторний практикум з математичного програмного забезпечення (Maple) для студентів спеціальності “статистика”

СО(І)-31

Література з дисципліни “Комп’ютерне і математичне моделювання” для студентів спеціальності “середня освіта (інформатика)”

Лабораторні роботи з дисципліни “Комп’ютерне і математичне моделювання” для студентів спеціальності “середня освіта (інформатика)”:

№ 1        № 2        № 3        № 4

GPSS № 1

ПМ-31

Програмові вимоги на екзамен з теорії систем і математичного моделювання для студентів спеціальності “прикладна математика”

Література з теорії систем і математичного моделювання для студентів спеціальності “прикладна математика”

Лабораторний практикум з математичного моделювання (GPSS, частина 1) для студентів III курсу спеціальності “прикладна математика”

Елементи стандартного звіту GPSS World

ПМ-41

Програмові вимоги на екзамен з системного програмування і спеціалізованих мов програмування для студентів спеціальності “прикладна математика”

Література з системного програмування і спеціалізованих мов програмування для студентів спеціальності “прикладна математика”

ПММ-21

Програмові вимоги на екзамен з методів комп’ютерної імітації для студентів спеціальності “прикладна математика”

Література з методів комп’ютерної імітації для студентів спеціальності “прикладна математика”

Лабораторний практикум з методів комп’ютерної імітації (GPSS, частина 2) для студентів спеціальності “прикладна математика”