Наукова робота викладачів

Напрямки наукових досліджень кафедри:

№ п\п Тема науково-дослідної роботи.
Прізвище, ім’я, по батькові
1 Теорія операторів, спектральні апроксимації, теорія інтерполяції, еліптичні диференціальні оператори
Дмитришин Мар’ян Іванович
2 Задачі для диференціальних квазілінійних рівнянь та систем квазілінійних рівнянь першого порядку з частинними похідними
Казмерчук Анатолій Іванович
3 Багатоточкові задачі для рівнянь та систем рівнянь з частинними похідними.
Василишин Павло Богданович
4 Нелокальні крайові задачі для рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними
Гой Тарас Петрович
5 Дискретно-неперервні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь.
Мазуренко Віктор Володимирович
6 Крайові задачі для звичайних диференціальних та квазідиференціальних рівнянь з узагальненими функціями в коефіцієнтах
Махней Олександр Володимирович

Викладачами кафедри в рамках робочого часу виконується зареєстрована тема науково-дослідної роботи:

Розв’язність задач для диференціальних, диференціально-операторних рівнянь та спеціальних рекурентних співвідношень, державний реєстраційний № 0121U113063.

Реєстраційна картка

Викладачами кафедри в рамках робочого часу раніше виконувались дві зареєстровані теми науково-дослідних робіт:

1. Коректні і умовно коректні задачі для рівнянь із частинними похідними та їх застосування, державний реєстраційний № 0113U006316,

2. Багатоточкові і крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь, державний реєстраційний № 0113U006312.

Звіт по темі Багатоточкові і крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь

Монографії членів кафедри:

Заторський Р. А. Числення трикутних матриць та його застосування

Махней О. В., Тацій Р. М. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі

Тацій Р. М., Стасюк М. Ф., Мазуренко В. В., Власій О. О. Узагальненi квазiдиференцiальнi рiвняння

Таций Р. М., Стасюк М. Ф., Мазуренко В. В., Власий О. О. Обобщенные квазидифференциальные уравнения