Семінар “Система забезпечення академічної доброчесності в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника”

20.10 о 14:00 відбудеться онлайн семінар “Система забезпечення академічної доброчесності в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника”.
 
1. Основні види порушень академічної доброчесності та проблеми їх запобігання.
Жерноклеєв Олег Станіславович – д.і.н., проф., завідувач кафедри всесвітньої історії, голова Комісії з питань етики та академічної доброчесності.
2. Міжнародна співпраця університету та Американських рад з міжнародної освіти з питань якості освіти та академічної доброчесності.
Кузь Микола Васильович – д.т.н., проф., директор Центру забезпечення якості.
3. Особливості процедури перевірки наукових документів (бакалаврська, магістерська, дисертація) на наявність текстових запозичень.
Дзумедзей Роман Олексійович – к.ф.-м.н., директор Наукової бібліотеки.
4. Управління корупційними ризиками ЗВО.
Костелей Юрій Іванович -керівник відділу запобігання та  виявлення корупції.