Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Прикладна математика”, освітній рівень – бакалавр

Дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”, освітній рівень – бакалавр

Дисципліни вільного вибору студента спеціальності “Прикладна математика”, освітній рівень – магістр

Окремі дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Середня освіта (математика та інформатика)”


Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін (із внесеними змінами наказом № 80 від 12.02.2021 р.)

Зразок заяви студента про вибір навчальних дисциплін