Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Комп’ютерне моделювання та технології програмування”, освітній рівень – бакалавр

Дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Прикладна математика”, освітній рівень – бакалавр

Дисципліни вільного вибору студента спеціальності “Прикладна математика”, освітній рівень – магістр

Окремі дисципліни вільного вибору студента освітньої програми “Середня освіта (математика та інформатика)”


Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент

Зразок заяви студента про вибір навчальних дисциплін