Навчальні плани

Навчальні плани зі спеціальності 113 “Прикладна математика”:

НП Бакалавр Освітня програма “Прикладна математика” 2021 року

НП Бакалавр Освітня програма “Комп’ютерне моделювання та технології програмування” 2021 року

НП Бакалавр Освітня програма “Прикладна математика” 2019 року

НП Бакалавр Освітня програма “Комп’ютерне моделювання та технології програмування” 2019 року

НП Бакалавр Освітня програма “Прикладна математика” 2016 року

НП Магістр 113 Прикладна математика 2021 року

НП Магістр 113 Прикладна математика 2016 року