Навчальні дисципліни

 

Назва дисципліни Семестр Викладач Форма контролю
МАТЕМАТИКА
Диференціальні рівняння 3-4 Гой Т.П. Екзамен
Рівняння математичної фізики 5 Казмерчук А.І. Залік
Пакети комп’ютерної математики 6 Махней О.В. Залік
Варіаційне числення і методи оптимізації 8 Гой Т.П. Залік
Основи математичного моделювання 7 Махней О.В. Екзамен
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)
Диференціальні рівняння 3-4 Гой Т.П. Екзамен
Методи оптимізації 9-10 Мазуренко В.В. Екзамен
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
Диференціальні рівняння 4 Гой Т.П. Залік
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Диференціальні рівняння 3 Гой Т.П. Залік
Числові методи 4 Василишин П.Б. Залік
ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Програмування на C/C++ 2 Василишин П.Б. Екзамен
Спеціалізовані мови програмування 4 Василишин П.Б. Екзамен
Диференціальні рівняння 3 Гой Т.П. Екзамен
Пакети комп’ютерної математики 5 Махней О.В. Залік
Видавнича система LaTeX 3 Махней О.В. Залік
Рівняння з частинними похідними 5 Казмерчук А.І. Екзамен
Числові методи 5-6 Василишин П.Б. Залік, Екзамен
Методи оптимізації і дослідженння операцій 5-6 Мазуренко В.В. Екзамен
Теорія систем і математичне моделювання 6 Махней О.В. Екзамен
Моделі та методи прийняття рішень 7 Василишин П.Б. Екзамен
Теорія керування 9 Мазуренко В.В. Екзамен
Математичні моделі економ., еколог. і соц. процесів 8 Василишин П.Б. Екзамен
Об’єктно-орієнтоване програмування 3 Мазуренко В.В. Екзамен
Операційні системи 3 Махней О.В. Залік
Методи комп’ютерної імітації 11 Махней О.В. Екзамен
Нечітка оптимізація 9 Мазуренко В.В. Екзамен
Алгоритми і структури даних 3 Махней О.В. Екзамен
Web-технології 2 Махней О.В. Залік
Сучасні технології програмування 9 Василишин П.Б. Залік
Web-програмування 4 Махней О.В. Екзамен
Програмування на мові Python 1 Мазуренко В.В. Екзамен
Диференціальні рівняння механіки суцільних середовищ 5 Казмерчук А.І. Залік
Теорія рівнянь з частинними похідними 7 Казмерчук А.І. Залік
Матем. та комп. моделювання 10 Казмерчук А.І. Залік
Функціональний аналіз 4 Казмерчук А.І. Залік
ФІЗИКА, ПРИКЛАДНА ФІЗИКА, СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)
Диференціальні та інтегральні рівняння 4-5 Махней О.В. Екзамен